Válasszon megyét

 
Videók Tovább


Kállay László Levente

Kállay László Levente

Képviselőjelölt, Bihar megye, 7. választó kerület


 • Születési dátum és hely
  1963 július 4, Nagyvárad
 • Tanulmányok és képzések
  • 1969-1977            Fugyivásárhelyi Általános Iskola
  • 1977-1980            „Al. Moghioros” (ma Ady Endre) Elméleti Gimnázium
  • 1980-1981            Baróti Bányászipari Liceum (érettségi)
  • 1982-1987            Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet
  • 1991-1992            Berni Egyetem Teológiai Fakultása (Svájc) – teológiai
  •                 tanulmányok
  • 1997-1998            Birminghami Selly Oak Colleges (Anglia) – teológiai
  • tanulmányok és nyelvkurzus
  • 2007-2008            Montpellieri Protestáns Teológiai Intézet
  • (Franciaország) – teológiai mesterképzés
 • Munkatapasztalat
  • 1987-1989            Dési Református Egyházközség – segédlelkész
  • 1989-1990            Bonchidai Református Egyházközség – lelkész
  • 1990-től             Fugyivásárhelyi Református Egyházközség – lelkész
  • 1992-1994            „Lórántffy Zsuzsanna” Református Gimnázium – a
  • német nyelv tanára
  • 1994-1996            „Sulyok István” Főiskola – óraadó tanár (rendszeres teológia)
  • 1995-1998            Királyhágómelléki Református Egyházkerület – A
  • Külügyi és Ökumenikus Osztály vezetője
  • 2000-2004            Fugyivásárhelyi RMDSZ – elnök
  • 2000-től            Studium Academicum Alapítvány – elnök
  • 2000-től            Fugyivásárhely Fejlődéséért Alapítvány – elnök
  • 2004-2007            Bihar Megyei Tanács – tag (RMDSZ színekben)
  • 2007-től            Oikosnet-Europe (Az Európai Akadémiák és
  • Laikusképző Központok Ökumenikus Szövetsége) – alelnök
 • Politikai tevékenység
  -    2000-ben újraszerveztem a széthullott Fugyivásárhelyi RMDSZ-t, melynek elnökévé választott a helyi közösség. Ebben az évben a helyhatósági választásokon 3 tanácsosi helyet tudtunk megszerezni
  -    a 2004-es helyhatósági választások alkalmával munkánk gyümölcse beérett: 4 tanácsosi hely és egy alpolgármesteri tisztség lett az RMDSZ-é, jómagam pedig a Bihar Megyei Tanács tagja lettem.

Miért indulok?

Eddigi kiemelkedő tevékenységeim és megvalósításaim:

A)    Egyházi téren
I.    A Fugyivásárhelyi Református Egyházközségben
-    1992-ben a Krinon KFT megalapítása (a KFT foglalkozott mezőgazdasági géppark működtetésével, használt import ruha és bútor értékesítésével, csirkeneveldével, majd 1996-tól egy motel felépítéséhez kezdett, melyet 2007-ben sikerült befejezni és átadni rendeltetésének), mely munkahelyeket teremtett a község lakói számára is.
-    1993-1995 között (svájci támogatással) felépítettük Református Gyülekezeti Központunkat, melyet azóta igen áldásosan és sokoldalúan tudunk használni.
-    1996-ban felújítottuk a parókiát, kicseréltük fűtésrendszerét.
-    1997-1998 között modern, hűtőkamrával ellátott ravatalozót építettünk a temetőben
-    1999-ben a templom külső és belső renoválását végeztük.
-    2004-ben teljesen felújítottuk a kántori lakást, melyet még 1992-ben vásároltunk.
-    2005-2007 között a romokban visszaszolgáltatott református kultúrotthont építettük újra, mely az egész falu számára biztosítja a különböző családi, vagy közérdekű rendezvények helyszínét.
-    2007-ben a visszanyert református iskola épületét újítottuk fel részben.
Mindezen munkálatok tervezése, vezetése, a munkálatokhoz szükséges anyagi alapok előteremtése az én önként, az egyházunk érdekében vállalt feladatom volt és széles körben kialakított személyes nemzetközi kapcsolataimnak köszönhető.
Mindemellett büszke vagyok arra az ifjúsági csoportra, melyet 17 éven keresztül vezettem, s melyből pár évvel ezelőtt kinőtt a Fugyivásárhelyi Ifjúsági Kórus, mely közel 50 királyhágómelléki és erdélyi gyülekezetben szolgált és többször volt külföldi koncertkörúton (Magyarországon, Olaszországban, Németországban, Svájcban és Hollandiában).
II.    A közegyházban
-    Egyházkerületünk külügyi és ökumenikus kapcsolatainak megerősítése és kiterjesztése érdekében kifejtett tevékenységem sok gyülekezetnek jelentett segítséget projektjeik megvalósításához.
-    A presbiterképzés regionális szinten való beindítása a Studium Academicum Alapítványon belül végzett tevékenységem eredménye volt.

B)    A közélet területén –
Egyházi hivatásommal kapcsolatos tevékenységeimen és projektjeimen kívül más közéleti, ill. a helyi és regionális közösség gondjait felvállaló tevékenységet is folytattam, nem kevés energiát fektetve e munkaterületekbe. Álljon itt példaként közülük egy pár:
I.    Szociális téren
-    1996-ban a Fugyivásárhelyi Református Egyházközségben – kezdeményezésemre – létrehoztunk egy diakóniai alapot. Egy évvel később ezt az alapot, a helyi római katolikusokkal való együttműködés révén, Ökumenikus Diakóniai Alappá fejlesztettük. Az elmúlt tíz évben élelmiszer és ruhasegély-csomagokkal, ösztöndíjakkal, tanulók részére folyósított autóbuszbérlet-támogatással, fűtésköltség-támogatással, gyógyszerekkel, kórházi kezelési költségek támogatásával stb. igyekeztünk közösségünk legszegényebbjeit támogatni.
-    Külföldi partnereink támogatásával hathatósan hozzájárultam a helyi iskolák és óvodák épületeinek feljavításához, felszereléséhez, de a környező falvak iskoláit és óvodáit is elláttuk új bútorokkal, ill. kisebb-nagyobb renoválásokra teremtettünk elő anyagi alapokat. Az orvosi rendelő rendbetételéhez és jobb felszereltségéhez is sikerült támogatóinkat megnyernem.
-    Több nagyváradi kórház és poliklinika számára sok értékes orvosi és laboratóriumi felszerelést közvetítettem, a jobb és minőségibb orvosi ellátás érdekében (pl. a Megyei Kórház számára, a Nagy-poliklinika részére, a Nőgyógyászati és Szülészeti Kórház számára).
II.    Képzés terén
-    A Fugyivásárhely Fejlesztéséért Alapítványon keresztül 2003-2005 között – a helyi iskola tanteremgondjait megoldandó –  egy modern, öt tantermes, tornatermes, belső udvaros, zuhanyzókkal ellátott iskolát építtettem, ahol jelen pillanatban a fugyivásárhelyi elemi iskolások és egy óvodás csoport tanul (k. 100  gyermek).
-    A Studium Academicum Alapítvány keretein belül különböző konferenciákat, szemináriumokat, képzési programokat szerveztem (a többi alapító taggal egyetértésben), többnyire aktuális egyházi és/vagy társadalmi kérdésekre keresve választ.
-    A Studium Academicum Alapítványon keresztül – munkatársaimmal egyetemben – már 2001 óta évente átlagban 30 diáknak nyújtunk tanulmányi támogatást.
III.    Fejlesztés terén
-    A Fugyivásárhely Fejlesztéséért Alapítványon keresztül kibővíttettem a helyi ivóvízhálózatot, hogy fontos intézményeink (iskola, óvodák, parókiák, templomok stb.) és a lakosság egy része ellenőrzött, tiszta vizet kaphasson.
-    Létrehoztuk – a helyi katolikus egyházzal közösen – a kisvállalkozók alapját, mely arra hivatott, hogy kezdő vállalkozókat segítsen, támogasson. Eddig közel tíz vállalkozásnak tudtunk hosszú távú kamatmentes kölcsönt nyújtani, hogy beindulhassanak, ill. megerősödhessenek.
-    
Úgy gondolom, hogy mindazt, amit eddig – lehetőségeim és erőm függvényében – szűkebb pátriám javára tettem, magasabb szinten és nemzeti közösségünk és Erdély minden lakosa érdekében tudnám kamatoztatni.
Parlamenti képviselőként való megválasztásom esetén a következő politikai, társadalmi, szociális és egyházi/civil társadalmi kérdéseket szeretném előtérbe helyezni, s rájuk a megfelelő – pragmatikus és a romániai társadalom számára aktuális – megoldásokat keresni, szorgalmazni:
1.    Civilizált, korrupciómentes, érvek és ellenérvek ütköztetésén alapuló, előítéletektől mentes politikai élet megteremtése
2.    A decentralizáció felgyorsítása és az önkormányzati autonómia erősítése, mely – szerintem – egyik előfeltétele a romániai magyarság megmaradásának, ill. Románia megfelelő politikai, gazdasági, társadalmi és szociális fejlődésének.
3.    A fejlődést akadályozó túlzott bürokrácia lebontása, a vállalkozói réteg (különös tekintettel a közepes- és kisvállalkozókra) felkarolása, erősítése
4.    A társadalmilag hátrányos helyzetben lévők felemelése és az esélyegyenlőség (akár pozitív diszkrimináció révén történő) megteremtése – különös tekintettel a Romániában élő kisebbségek (kiemelt helyen a magyarok és cigányok) helyzetére
5.    A szegénység és az elszegényedés ellen vívott küzdelem
6.    A szociális háló jobb és hangsúlyosabb kiépítése, erősítése, a szociális problémákat felvállaló civil szervezetek/egyházak hatékonyabb támogatása
7.    A kisebbségi egyházak érdekeinek a romániai törvényhozásban való hatékony képviselete és az egyházak egymásközti párbeszédének elősegítése

Mit szeretek?

 Nagyon nehéz felsorolnom mindazt, amit szeretek, de ha egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor azt mondanám: szeretem a szépet és az igazat!
Nagyon szeretem a természetet, különösképpen a hegyeket és a tengert, a naplementét és a teliholdas éjszakákat…
Szeretem megismerni a különböző népek nyelvét és szeretek kultúrájukhoz közel kerülni; talán ezért van az, hogy több nyelven beszélek, és hogy rengeteget utazom (ha csak tehetem).
Szeretek gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozni, velük mindig felüdülök és felfrissülök.
Szeretem a könyvek világát, mert házamba hozzák az ismereteket és az érzéseket.
Szeretek beszélgetni, nevetni, viccelni és énekelni.
Nem utolsó sorban pedig: szeretem az őszinteséget, szeretem a kölcsönös tiszteletet, szeretem, hallgatni az értelmes beszédet és szeretem, ha meghallgatnak  - különösképpen amikor értelmesen beszélek – (remélem, hogy többségében mások is ilyennek tartják megszólalásaimat).Szenátor jelöltek
Cziszter Kálmán

Cziszter Kálmán

Képviselő jelöltek
Fodor Zoltán

Fodor Zoltán

Honlapok, blogok
 • Eckstein Kovács Péter »
 • Frunda György »
 • Csuzi István »
 • Pető Csilla »
 • Bokor Tibor »
 • Kelemen Atilla »
 • Olosz Gergely »
 • Balázs Attila »
 • Kolozs megyei jelöltek »
 • Bogáthy Zoltán »

Az összes honlapÖsszes honlap