Válasszon megyét

 
Videók Tovább


Makkai Gergely

Makkai Gergely

Képviselőjelölt, Maros megye, 7. választó kerület


 • Születési dátum és hely
  1952. április 7., Marosvásárhely
 • Tanulmányok és képzések
  • a környezettudományok doktora vagyok. Ezt a tudományos fokozatot a gödöllői „Szent István” Egyetemen szereztem 2003-ban;
  • 1978 és 1989 között több informatikai továbbképzési tanfolyamon vettem részt;
  • felsőfokú tanulmányaimat 1975-ben végeztem a kolozsvári „Babes-Bolyai” Tudomány Egyetem Földrajz- Biológia Tanszékén meteorológia, vízgazdálkodás és környezetvédelem szakképesítéssel;
  • elemi és középiskolába Marosvásárhelyen jártam.
 • Munkatapasztalat
  Főállásban:
  • 2004 december 13-a után kezdetben meteorológus szaktanácsadó voltam a Bukaresti Országos Meteorológiai Intézetnél, majd a Nagyszebeni „Dél Erdélyi” Regionális Meteorológiai Központ Marosvásárhelyi kirendeltségéhez kerültem meteorológus szakfelügyelőként, ahol ma is dolgozok;
  • 2000 december 10-től - 2004 december 13-ig parlamenti képviselő voltam;
  • 1999 április 1.-től- 2000 december 10-ig a Nagyszebeni „Dél Erdélyi” Regionális Meteorológiai Központ Marosvásárhelyi irodájának munkatársaként tevékenykedtem;
  • 1996 május 1.- 1999 március 31-ig a Marosvásárhelyi Vízügyi Igazgatóság Meteorológiai osztályán dolgoztam;
  • 1980 – 1996 április 30 - között rendszerprogramozó voltam a Marosvásárhelyi Vízügyi Igazgatóság számítóhivatalában, ahol a meteorológiai adatok feldolgozásának számítógépes rendszerének tervezésével, programozásával és üzemeltetésével foglalkoztam;
  • 1976 március 01 - 1980 között meteorológusként tevékenykedtem a Marosvásárhelyi Maros Bánát Vízügyi Igazgatóság, meteorológiai osztályán.

  Az oktatásban:
  • 1994/ 1995-ös tanévtől konzulens tanár vagyok a Budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, majd „Szent István” Egyetem, ma „Corvinus” Egyetem Nyárádszeredába kihelyezett Kertészmérnöki Távoktatási Tagozatán;
  • 1997/1998-as tanévtől a 2007/2008-as tanévig 10 éven át a Kolozsvári „Babes-Bolyai” Tudományegyetem Földrajz karának magyar tagozatán (vonalán) voltam óraadó tanár;
  • 2004/2005 és a 2005/2006-os tanévekben a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Környezettudományok karán adtam elő óraadó tanárként;
  • 2002/2003-as tanévtől kezdődően napjainkig a SAPIENTIA EMTE Marosvásárhelyi karának kertészeti tanszékén óraadó tanár vagyok;
  • 2007/2008-as tanévvel kezdődően a Marosvásárhelyi „Petru Maior” Egyetem Környezetvédelmi szakmérnöki Tanszékén is óraadó tanárként veszek részt az oktatásban;
  • 1995/1996-os tanévben óraadó tanár voltam a Marosvásárhelyi „Dimitrie Cantemir” ökológiai magánegyetem földrajz-történelem tanszékén;
  • 1990/1991-es tanévben helyettesítő tanárként oktattam a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas líceumban;
  • 1975.09.01 - 1976.02.29. - általános iskolai tanárként kezdtem az életet a Maros megyei Mezőcikudon (Valea Largă).

 • Politikai tevékenység
  • 1990-től tagja vagyok az RMDSZ-nek;
  • RMDSZ parlamenti képviselő voltam a 2000-2004-es törvényhozási ciklusban;
  • a marosvásárhelyi városi RMDSZ szervezet választmányának elnöke voltam 2001-2003 között.

Miért indulok?

Erre a kérdésre többrétű a válaszom.
A.– Elsősorban azért, mert már van parlamenti tapasztalatom. Nyolc évvel ezelőtt, az a megtiszteltetés ért, hogy a Maros megyei választópolgárok akaratából parlamenti képviselő lettem. 2000-ben az RMDSZ parlamenti frakciója 18 régi és 9 új tagból állt össze. A négy éves mandátum végén, amikor a képviselők tevékenységét általában két szintézisszámmal rangsorolják a következő eredményt mutathattam fel: a törvényhozási plénumban történt érdemi hozzászólásaim alapján a 27 frakciótársam közül a 12., a benyújtott és elfogadott törvénytervezetek alapján pedig a megtisztelő 8. helyen végeztem. Az általam kezdeményezett jogi anyagok közül a legbüszkébb a jelenleg érvényben lévő alkotmány 35. cikkelyére vagyok, ami alkotmányossá teszi Romániában a környezetvédelmet.
Négy évvel később 2004-ben nem sikerült megismételni az azelőtti bravúrt, a jelenlegi törvényhozási ciklus tevékenységét a pálya széléről kísértem. Úgy érzem azonban, hogy e kényszerpihenő határozottan a javamra volt, mert fel tudtam szusszanni, észre tudtam venni azokat a változásokat, amelyek az egyszerű embert körülvevő világban történnek, megtanultam inkább kérdezni, mint ösztönszerűen válaszolni, kevesebbet agitálni és magyarázni, meghallgatni és töltődni nemcsak a funkcióban lévő, de a közélet iránt érdeklődő emberektől is. Megerősödött bennem, hogy a higgadt kommunikáció a legfontosabb egy politikus számára a jó döntések meghozatalában. Őszintén köszönöm választóimnak ezt a segítséget.
B.– Másodszor azért, mert bizonyítani akarok. Talán azzal kezdeném, hogy mindenekelőtt szakmapolitikusnak tartom magamat. Erre felhatalmaz az eddigi szakmai tevékenységem és az a tapasztalatom, hogy bármerre a világon, ahol a jólét kialakult munkabíró, erkölcsi értékek mellett elkötelezett szakmapolitikusok a vezetők. Négy évvel ezelőtt a választási programom egyik csapásiránya a vidék és településfejlesztés volt. Akkor úgy fogalmaztam, hogy: „A lakhatóbb vidék és települések megteremtéséhez, tudásommal és tapasztalatommal egy olyan fejlesztési stratégia kidolgozásához szeretnék hozzájárulni, amely a természetes tájegységeinkben kialakult történelmi közösségeink környezetbarát gazdasági, illetve társadalmi fejlődését teremti meg.” Nem lettem képviselő, de a vállalásomat teljesítettem. Az idén márciusban megjelent a Vidékfejlesztés című könyvem.
Hasonlóképpen ebben a témakörben az erdélyi magyarsághoz, mindannyiunkhoz szól a másik, most októberben megjelent Ökológiai gazdálkodás című könyvem, amiről egyik Magyarországi szaklektorom a következőt írta: ”Azt látom, hogy jelenleg Ön az, aki a Kárpát-medencében a legrészletesebb összefoglalással rendelkezik az ökogazdálkodásról.”. És ezekhez már csak táviratilag társítom a két évvel ezelőtt második kiadást megért „ Az Erdélyi-mezőség tájökológiája”-ról szóló könyvemet, ami ennek a vidéknek a mai világfelfogásba ágyazható fenntartható fejlődésére ad egyfajta egyéni elgondolást.
Az elmondottakat azért is emeltem ki, hogy bizonyítsam: képviselői programom valós tényekre alapszik és kínál európai, illetve világszintű szakmapolitikai megoldásokat. Más szóval nyíltan és mindenki előtt vállalom: tudom mit kell csinálni, tudom hogyan kell csinálni és tudom, hogy egy képviselő bármit is kezdeményez azt csak az emberekkel együtt, a választópolgárok támogatásával tudja megcsinálni, úgy ahogyan ezt többször is elbeszéltem velük.
C.– Harmadszor azért, mert kereszténydemokrata elveket valló RMDSZ politikusként, és a Szent György Lovagrend Erdélyi Nagypriorjaként érzem a tisztességes közélet kialakításának a nyomasztó szükségszerűségét. Értékrendemben a tisztességes közélet annyit jelent, hogy a rendetlenséget a rendnek, a szervezetlenséget a szervezettségnek kell alárendelni, legyen szó az élet bármely területéről.
Ennek a szellemiségnek a jegyében vállalom, hogy abban az esetben, ha mandátumhoz jutok, kezdeményezek és támogatok minden olyan indítványt, amely a korrupció és a bürokrácia kiküszöbölését, munkahelyteremtést, méltányos nyugdíjakat és tisztességes jövedelmet biztosít mindenkinek. Feladatomnak tartom a közérthető törvények megalkotását, a valós autonómia elveire alapuló tisztességes nemzeti öntudatunk megtartását.
D.– Utoljára, de nem utolsó sorban azért, hogy eleget tegyek a magyar történelmi egyházak marosvásárhelyi elöljárói azon felkérésének, hogy eddigi tapasztalataimra alapozva folytassam az egyházak támogatásában kifejtett tevékenységemet. Ilyen értelemben elsőrendű feladatomnak tekintem történelmi egyházaink közéleti szerepének megerősítését, azok állami támogatásának fokozását, társadalomszervező, oktatási és karitatív tevékenységének újjászervezését és költségvetési támogatását, nagy múltú erdélyi településeink, tájegységeink dicső történelmének feltárását és közkincsé tételét.

Mit szeretek?

A nagyon behatárolt szabad időm nem engedi meg, hogy túlságosan elszabaduljak a mindennapi munkámtól. Kikapcsolódást – ha igy fogalmazhatok – az oktatás és a tudomány népszerűsítése jelent, amit, míg csak erőm bírja, folytatni szeretnék. Mint a fentiekből is kitűnt fő állásom mellett három egyetemnek: a Budapesti Corvinus Egyetem Nyárádszeredába kihelyezett kertésztagozatának, a Sapientia EMTE kertészeti tanszékének és a Petru Maior környezetmérnöki tanszékének vagyok az óraadó oktatója. Meteorológiát, éghajlattant, környezetvédelmet, vidékfejlesztést, ökológiai gazdálkodást oktatok. Számos TV és rádióműsor meghívottja vagyok, közöttük a minden pénteken a marosvásárhelyi rádióban elhangzó „környezetünk védelmében” című közkedvelt rádiósorozatnak. Felkérésre több helységben és a legváltozatosabb közönség előtt tartottam előadásokat a környezetvédelemről, az éghajlatváltozásról, vidékfejlesztésről, ökológiai gazdálkodásról.
Néhány évvel ezelőtt még horgásztam, kirándultam a családommal és erősen remélem, hogy életembe visszatérnek még a hasonló élmények.


Szenátor jelöltek
Haász Tibor

Haász Tibor

Képviselő jelöltek
Egyed Zsolt

Egyed Zsolt

Honlapok, blogok
 • Borbély Károly »
 • Balázs Attila »
 • Olosz Gergely »
 • Antal István »
 • Pál Árpád »
 • Verestóy Attila »
 • Szíjjártó Zoltán »
 • Lakatos Péter »
 • Brassai Zsombor »
 • Édler András »

Az összes honlapÖsszes honlap