Válasszon megyét

 
Videók Tovább


Eckstein Kovács Péter

Eckstein Kovács Péter

Szenátorjelölt, Kolozs megye, 2. választó kerület


 • Születési dátum és hely
  1956. július 5., Kolozsvár
 • Tanulmányok és képzések
  • 1975 - 1980: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Jogtudományi Kar, Kolozsvár
 • Munkatapasztalat
  • 1980-1981: jogtanácsos, Csíkszereda;
  • 1981 - : ügyvéd, a csíkszeredai, majd kolozsvári ügyvédi kamara tagja
 • Politikai tevékenység
  • 1990 - 1992: az RMDSZ Kolozs megyei parlamenti képviselője
  • 1992 - 1996: az RMDSZ kolozsvári önkormányzati tanácsosa
  • 1996 - 1999: az RMDSZ Kolozs megyei szenátora
  • 1999 - 2000: kisebbségügyi miniszter
  • 2000 - 2004: az RMDSZ Kolozs megyei szenátora
  • 2004 - az RMDSZ Kolozs megyei szenátora
  • Szenátusi mandátuma alatt a jogi, fegyelmi, mentelmi és igazoló, illetve az európai ügyek bizottságának tagja, több éven keresztül az előbbi elnöki feladatait látta el.
  Szerző és társszerző több törvénytervezet kidolgozásában. A Szabadelvű Kör RMDSZ platform alapító tagja és elnöke 1994-től. Számos civil szervezet alapító tagja.
  1989 előtt nem politizált, nem volt tagja a Román Kommunista Pártnak, és nem működött együtt a volt Securitatéval.

Miért indulok?

Nem könnyű közel húsz év munkáját most néhány sorban összefoglalni. Tény, hogy mindig Kolozs megyét és az RMDSZ-t képviseltem. Tettem ezt jó szívvel, mert született kolozsvári vagyok, mert szeretem a városomat és lakóit, az RMDSZ-t pedig az erdélyi magyarság hiteles képviselőjének ismerem el, akkor is, ha – véleményem szerint – méltán kritizáltam egyik vagy másik döntését.

Eddigi munkámból érdemes talán kiemelni azt, hogy kisebbségvédelmi miniszteri „korszakomban” az én kezdeményezésemre fogadták el a diszkrimináció minden formáját tiltó törvényt, valamint a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet létrehozásáról szóló jogszabályt. Ugyanakkor a restituciós törvény hiányában több, a kommunista rendszerben elkobzott egyházi és közösségi ingatlan visszaszolgáltatását segítettem elő, ezek között számos kolozsvári ingatlan is található (például a Református Kollégium).

Jogászi végzettségemre való tekintettel fontosnak tartottam az igazságszolgáltatási reform elősegítését, és a korrupció elleni harcot, ezért részt vettem az erre vonatkozó jogszabályok kidolgozásában. Itt külön ki szeretetném emelni: ténylegesen is segítettem az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI), az Országos Korrupcióellenes Hatóság (DNA) és a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Bizottság (CNSAS) működésének hatékonyabbá tételében. A környezetvédelem kérdését szintén nagyon fontosnak tartom, ez késztetett arra, hogy kezdeményezzem a ciántechnológiák használatát – tiltását – szabályozó törvénytervezetet.

Az elmúlt években több, jogi és emberjogi kérdésekkel foglalkozó hazai és nemzetközi konferencián vettem részt. Segédkeztem az elutasított európai alkotmány kidolgozásában, ennek során több javaslatot terjesztettem elő arra vonatkozóan, hogy az európai jogrendben szerepeljen a hagyományos nemzeti kisebbségek, illetve azok nyelvének védelme. Megpróbáltam szorosabbá fűzni a kapcsolatot az emberekkel, ezért rendszeresen fogadóórákat tartottam azzal a céllal, hogy megismerjem a hozzám fordulók gondjait és bajait.

Közszereplésem a nyilvánosság előtt zajlott, s ez újabb mandátum esetén sem lesz másképp. Ha megválasztanak, a Kolozs megyeiek és kiemelten a magyarok érdekeit fogom a Szenátusban megjeleníteni. Eddig is a közérdeket tartottam fontosnak, nem az egyéni, vagy csoportérdekeket, ezt a jövőben is kötelezőnek tartom a magam számára. (video 1, video 2)

Kolozsvári irodámban a 0264 450 549-es, vagy a 0744 591 033-as telefonszámon
Mobilszámom: 0722 320 778
E-mail címem: eckstein@rmdsz.ro, peterecksteinkovacs@yahoo.com Világhálós honlapom: www.eckstein.ro

Mit szeretek?Szenátor jelöltek
Kiss Iosif

Kiss Iosif

Képviselő jelöltek
Széman Péter László

Széman Péter László

Honlapok, blogok
 • Bogáthy Zoltán »
 • Márton Árpád »
 • Máté András Levente »
 • Pál Árpád »
 • Verestóy Attila »
 • Balázs Attila »
 • Gyerkó László »
 • Albert Álmos »
 • Borbély László »
 • Antal István »

Az összes honlapÖsszes honlap