Válasszon megyét

 
Videók Tovább
Parlamenti választási program 2008-2012

V. VALÓS DECENTRALIZÁCIÓT, EGYÜTTMŰKÖDŐ ÖNKORMÁNYZATOKAT

„Számba kell vennünk erőinket, szerveznünk kell a munkát, tudnunk kell a célt, amit el akarunk érni. (...) kiáltok! Neked: Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros ezer esztendős magyarsága: Ébredj kétesztendős álmodból, szemedet nyisd ki, nézz széjjel és állj az új életben tusakodni akarók közé.”
(Kós Károly : Kiáltó szó)

Működő polgári államban az önkormányzatok a helyi autonómiát megvalósító közigazgatási hatóságok, a demokratikus jogállam alappillérei. Nem csak a hatalomgyakorlás helyi, autonóm intézményei, hanem egyszersmind a helyi közügyek intézői is. Szükséges átszervezni a működésüket szabályozó törvényes keretet, megvalósítva a valós decentralizációt.

Ennek megfelelően:
- Támogatjuk a valós decentralizációt biztosító törvényes keret kidolgozását. A tanfelügyelőségeket, a környezetvédelmi hatóságokat és földművelésügyi igazgatóságokat a megyei tanácsok fennhatósága alá, a közösségi rendőrséget valamint a helyi rendőrség rendfenntartó osztályát pedig a helyi tanácsok irányítása alá kell rendelni.
- Az egészségügyi, oktatási, gyerekvédelmi, szociális és egyéb, központi szintről leosztott (ún. dekoncentrált) intézmények esetében az önkormányzati felügyeletnek azt is kell jelentenie, hogy joga van felügyelni a vezetők, igazgatók kinevezését.
- Szükségesnek tartjuk öregotthonok és szociális-egészségügyi központok építéséről és fenntartásának biztosításáról szóló országos program és költségvetés kidolgozását.
- Csökkenteni kell a prefektusi hatáskört. A prefektus feladata csupán a jogszabály-ellenőrzés kell hogy legyen.
- Módosítani kell a helyi közigazgatási törvényt a megyeitanács-elnökök hatáskörének kiterjesztéséért. Egyéni megválasztásukkal legitimitásuk megnőtt, ennek megfelelő hatásköröket kell kezükbe adni.
- Fontos a fejlesztési régiókon belül a megyék közötti és az azon belüli kisrégiók kialakítása.
- Meg kell teremtenünk a hosszútávú tervezés lehetőségét az önkormányzatoknak.
- Az Európai Unióhoz való csatlakozás után egyre nagyobb feladat hárul az önkormányzatokra pályázatok területén. Ehhez szükséges a képzett munkaerő alkalmazása és megfelelő bérezésének biztosítása.
- Biztosítanunk kell annak lehetőségét, hogy nagyobb horderejű uniós pályázatok esetében az önkormányzatok helyett a kormány az állami költségvetésből fedezze a pályázat önrészét
- Szükségesnek tartjuk olyan regionális – akár nemzetközi – továbbképző intézetek kialakítását, amelyek biztosítják a közigazgatási alkalmazottak megfelelő, folyamatos felkészülését.
- Célunk az intra- és interregionális együttműködések fejlesztése.
- Meg kell teremtenünk a feltételeket ahhoz, hogy az önkormányzatok mikrobuszokkal (szükség esetén nagyobb méretűekkel is) bővíthessék autóparkjukat. Ezek révén egyrészt megoldódhat a szórványtelepülések elszigeteltsége, másrészt pedig megkönnyítenénk a kulturális kapcsolatok fenntartását az egyes önkormányzatok között.
- Az európai területi együttműködési csoportokra (EGCT) vonatkozó jogszabályi keretet kihasználva, szorgalmazzuk önkormányzataink belépését a határokon átnyúló régiós szerveződésekbe.
- Támogatjuk a Tudásalapú gazdaság elnevezésű országos program folytatását, a vidéki internet-hálózat fejlesztését.
- Programot kell kidolgoznunk a szabadidős tevékenységek kereteinek kialakítására, beleértve a kerékpátutak építését célzó országos program kidolgozását.

A hatékony munka elengedhetetlen feltétele a folyamatos egyeztetés az RMDSZ színeiben megválasztott önkormányzati képviselőkkel, valamint az állandó kapcsolattartás a választópolgárokkal, a romániai magyarság érdekeinek érvényesítéséért.
Szenátor jelöltek
Pethő Zsigmond

Pethő Zsigmond

Képviselő jelöltek
Derzsi Ákos

Derzsi Ákos

Honlapok, blogok
  • Bogáthy Zoltán »
  • Balázs Attila »
  • Albert Álmos »
  • Édler András »
  • Kelemen Hunor »
  • Pál Árpád »
  • Kolozs megyei jelöltek »
  • Szíjjártó Zoltán »
  • Tóth Sándor »
  • Bokor Tibor »

Az összes honlapÖsszes honlap