Válasszon megyét

 
Videók Tovább
Parlamenti választási program 2008-2012

IV. KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

“Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember,
gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is.“
(Antoine de Saint-Exupéry)

Az RMDSZ környezetvédelmi politikájának célja országunk természeti értékeinek és erőforrásainak megőrzése, ugyanakkor egészséges és lakható környezet biztosítása. A különböző környezeti ártalmak (víz-, talaj- és légszennyezés, árvizek stb.) megfelelő előretekintéssel és intézkedésekkel elkerülhetők, ezek hatásai csökkenthetők, természeti értékeink pedig megőrizhetők.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség környezetpolitikájának alappillérei:
- az egészséges környezethez való jog;
- a szennyező fizet elv betartatása;
- a fenntartható fejlődés elvének biztosítása;
- a klímaváltozás elleni környezetvédelmi politikák alkalmazása,
- beruházások esetén a megelőzés elvének figyelembe vétele;
- a környezetvédelmet minden ágazatot átfogó területként, nem szakágazatként kell kezelni;
- a fejlesztési politikák kidolgozásánál elsőbbséget élveznek a környezetvédelmi szempontok, hiszen a jövő generációk életfeltételeinek biztosítása morális kötelességünk;
- a környezet- és természetvédelem terén korszerű, jól átgondolt és felszerelt intézményrendszer biztosítása, amely magába foglalja a hatósági és az ellenőrzési feladatokat egyaránt;
- folyamatos együttműködés és kapcsolattartás a szakmai (zöld) civil szervezetekkel.

Települési környezet

A megfelelő életkörülmények biztosítása érdekében támogatjuk és szorgalmazzuk:
- a lakosság ivóvíz- és szennyvíz-hálózatokhoz való hozzáférésének növelését – a beruházások célja az ivóvíz- és csatornahálózatok bővítése és felújítása, új szennyvíztisztító állomások felépítése, illetve a meglévők felújítása.
- az alternatív szennyvíztisztítási módszerek engedélyezését kisebb, tanyai vagy aprófalusi települések számára (gyökérzónás szennyvíztisztítás);
- az illegális és szakszerűtlen szeméttárolók és az illegális szemétégetés felszámolását, valamint az új, korszerű, biztonságos, közösségi normáknak megfelelő hulladékhasznosító üzemek és hulladéklerakók létesítését. 2012-ig sor kerül a közösségi normáknak nem megfelelő hulladéktárolók 75%-ának bezárására.
- az integrált hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítását minden megyében és a fővárosban, a szelektív hulladékgyűjtést és a megfelelő újrahasznosító technológiák és üzemek telepítését;
- a fokozott ellenőrzést a hulladékgazdálkodás területén;
- a meglévő zöldövezetek szigorú megőrzését és új zöldövezetek kialakítását - 2010-ig minden településen el kell érni 20 m2 zöldövezet/fő, 2013-ig pedig a 26 m2 zöldövezet/fő arányt;
- a városi távfűtési rendszerek korszerűsítését, ennek eredményeként a légszennyezés és a szén-dioxid kibocsátás csökkentését, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítását a háztartásokban;
- az állampolgárok energiatakarékos életvitelét és a lakások megfelelő hőszigetelését;
- a tudatos vásárlási kultúrát;
- a városi tömegközlekedés fejlesztését és korszerűsítését, a belvárosi gépkocsiforgalom csökkentését, sétálóutcák kialakítását a klímaváltozást kiváltó gázkibocsátás csökkentése érdekében;
- a zajszint csökkentését;
- a kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztését – bicikliutak, bicklisávok kijelölését kötelező módon minden 20.000 főnél nagyobb település esetén, tervek, stratégiák készítését a térségi kerékpárutak kiépítésére (megyei, kistérségi, vagy akár regionális szinten – összekapcsolva az idegenforgalmi fejlesztésekkel);
- az állatkertek korszerűsítését és megfelelő életkörülmények teremtését az állatok számára.

Természetvédelem

Természeti értékeink megőrzése érdekében támogatjuk és szorgalmazzuk:
- Románia természetvédelmi akciótervének mielőbbi kidolgozását, amely figyelembe veszi az EU-s csatlakozás által ránk rótt kötelezettségeket és a helyi adottságokat egyaránt;
- a természeti értékek bevonását a természeti hálózatokba;
- a természetvédelmi területek kezelési költségeinek (őrzés, kutatás, fejlesztés) normatív alapú állami és/vagy önkormányzati támogatási rendszerének kialakítását;
- a természetvédelmi területek – beleértve a Natura 2000 hálózatot is – védelmének és menedzsmentjének hatékonyabbá tételét biztosító jogszabályok megalkotását;
- a védett területek kezelésbe adását, lehetőleg helyi civil szervezeteknek, vagy a területtulajdonosok társulásainak (jogi személyek);
- a Natura 2000 hálózat lényegének és hasznának folyamatos népszerűsítését a gazdálkodók és területtulajdonosok (közbirtokosságok) körében;
- a Natura 2000 területekre járó kifizetések (kompenzációk) mielőbbi kiutalását;
- az európai értékű természetvédelmi területek bevonását a turisztikai hálózatokba;
- a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervből kiszorított támogatások biztosítását a biogazdálkodás esetén;
- minden szükséges jogosítvánnyal rendelkező, tárcaközi vegyesbizottság létrehozását az illegális fakitermelés visszaszorítása érdekében;
- a természeti katasztrófák megelőzéséhez szükséges infrastruktúra kiépítését;
- a tájba illő megoldások alkalmazását az árvízvédelmi fejlesztések esetén.

Ellenezzük a génmódosított növények termesztését, valamint az intenzív mezőgazdasági vegyszerhasználatot és ennek direkt vagy rejtett támogatását. Ugyanakkor ellenezzük a nem őshonos fafajok betelepítését, abban az esetben, ha nem biomassza céljából termesztik.

Ipari és gazdasági környezet


- Szorgalmazzuk a használaton kívüli bányák, meddőhányók, zagytározók és lerobbant ipartelepek felszámolását és megfelelő rehabilitációját, a történelmi szennyeződések felszámolását, valamint az új bányászati és nehézipari befektetésekre vonatkozó előírások szigorítását.
- Támogatjuk a barnamezős beruházások előtérbe helyezését, valamint olyan zöldmezős beruházások támogatását, amelyeket mezőgazdasági célra alkalmatlan területeken hoznak létre.
- Támogatjuk a környezetvédelmi csúcstechnológiát alkalmazó vállalkozások létrehozását és ezek hozzáférését a fejlesztési alapokhoz.
- Határozottan ellenezzük a ciános technológiát használó bányászati tevékenységeket (figyelembe véve a megelőzés elvét, a környezetünk és természeti értékeink megóvását kívánjuk biztosítani).
- Támogatjuk az energiatakarékos technológiák bevezetését, az energiatakarékos háztartási gépek gyártását.
- Támogatjuk a környezetbarát csomagolási technikákat.

Társadalmi és intézményes háttér

- Támogatjuk a Környezetvédelmi Alap finanszírozási rendszerének kibővítését és leegyszerűsítését annak érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek és magánszemélyek számára reális és megfelelő eszközzé váljon.
- Támogatjuk a környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás leegyszerűsítését és a határidők csökkentését.
- Szorgalmazzuk a lakosság aktívabb részvételét közmeghallgatásokon és az állampolgárok érdembeni tájékoztatását az őket érintő beruházásokról.
- Támogatjuk a környezetvédelmi ügynökségek áthelyezését a megyei tanácsok alárendeltségébe.
- Támogatjuk a környezeti nevelés kötelezővé tételét és befoglalását az alaptantervbe.
- Támogatjuk a környezetvédelmi technológiai kutatóközpontok létrehozását az egyetemi központokban.
Szenátor jelöltek
Gergely János

Gergely János

Képviselő jelöltek
Szenczi Bianka

Szenczi Bianka

Honlapok, blogok
  • Borbély Károly »
  • Máté András Levente »
  • Bogáthy Zoltán »
  • Olosz Gergely »
  • Cseke Attila »
  • Szíjjártó Zoltán »
  • Lakatos Péter »
  • Pál Árpád »
  • Kelemen Atilla »
  • Bokor Tibor »

Az összes honlapÖsszes honlap