Válasszon megyét

 
Videók Tovább
Parlamenti választási program 2008-2012

I. ÖNAZONOSSÁGUNK MEGŐRZÉSÉÉRT

„Kiáltom a jelszót: építenünk kell,
szervezkedjünk át a munkára.
Kiáltom a célt: a magyarság nemzeti autonómiája.”
(Kós Károly: Kiáltó szó)

A romániai magyarság identitásának megőrzésével kapcsolatos érdekek hatékony védelmét, e jogok garantálását, valamint az esélyek és eszközök biztosítását az RMDSZ csak a jogállam keretei között létrehozott autonómiák intézményei révén tartja lehetségesnek.

Az autonómia:
- a demokratikus döntéshozatal és államszervezés gyakorlata;
- elv, amelynek a jogállam intézményeinek kiépítése során kell érvényesülnie;
- alapja az EU-ban is alapelvként kezelt önkormányzatiság és szubszidiaritás eszméje;
- érvényesülésének kerete a működő, hatékony, emberközpontú jogállam intézményrendszere;
- a nemzeti közösség joga, amelyet identitása védelmének kibontakoztatása, fejlesztése és megőrzése érdekében gyakorol;
- eszköz, amellyel a romániai magyarság szülőföldjén megalapozhatja gazdasági és kulturális fejlődését, megteremtheti megmaradásának anyagi, politikai és jogi feltételeit;
- stratégiai cél, amelyet az RMDSZ politikai tevékenységében és a civil társadalom szervezeteivel kialakított kapcsolataiban követ.

Az RMDSZ az autonómiaformák – beleértve a területi autonómiát is – jogi megfogalmazását és törvényhozás útján való érvényesítését kívánja elérni, szorgalmazva az általános decentralizálást és a szubszidiaritás elvének alkalmazását. E cél megvalósítása érdekében az erdélyi nemzetiségek együttélésének pozitív hagyományaiból, valamint az Európában megvalósult, példaértékűnek tekinthető önkormányzati modellekből indul ki.

Mindaddig, míg az ezt biztosító törvények meg nem születnek, az RMDSZ, a maga által megszervezett belső választások útján, olyan autonómia tanácsokat hozhat létre, amelyek korlátozott hatáskörben, a jogállam és az érvényben lévő törvények keretei között, a közösség identitását érintő kérdésekben korlátozott önkormányzati feladatokat látnak el.

A személyi elvű autonómia révén létrejön a romániai magyarság saját intézményrendszere az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás, valamint a hagyományőrzés és műemlékvédelem területén. Ezt az autonómiát a romániai magyar közösséghez tartozó személyek által választott köztestületek gyakorolják. A magyar nemzeti közösség önkormányzata általános, titkos és közvetlen választás útján jön létre, amelynek szabályosságát az állam szavatolja, külön törvényben. A választás a szabad identitás elvét érvényesítő regisztráción alapuló választási névjegyzékek szerint történik.

Különös fontosságot tulajdonítunk a személyi elvű autonómia alapján működő Kulturális Autonómia Tanácsnak, a regionális önkormányzat megvalósítását célul tűző Székelyföldi Önkormányzatok Szövetségének.

A sajátos státusú helyi önkormányzatok által gyakorolt autonómia azon helyi közigazgatási egységeket illeti meg, amelyekben számottevő arányban élnek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek, és a lakosság e státust népszavazás útján elfogadja.

A területi autonómia a helyi önkormányzatok társulásával jön létre.
Szenátor jelöltek
Molnos Lajos

Molnos Lajos

Képviselő jelöltek
Doboly Izabella

Doboly Izabella

Honlapok, blogok
  • Czika Tihamér »
  • Csuzi István »
  • Dancs Annamari »
  • Lakatos Péter »
  • Kelemen Atilla »
  • Antal István »
  • Bokor Tibor »
  • Tóth Sándor »
  • Verestóy Attila »
  • Molnár Gábor »

Az összes honlapÖsszes honlap