Válasszon megyét

 
Videók Tovább
Parlamenti választási program 2008-2012

EGYÜTT ERDÉLYÉRT! (MODERNIZÁCIÓ ÉS AUTONÓMIA) - AZ RMDSZ PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA - 2008

„Erdély azoké a népeké volt, akik ezt a földet,
ezt a sorsot vállalták, és azoké lesz a jövőben,
akik azt a jövőben vállalni fogják.”
(Kós Károly, 1934)

Az RMDSZ elmúlt négy évi kormányzati szerepvállalása, az ország közel két éves Európai Uniós tagsága lehetővé tette számos, a romániai magyar közösséget érintő, életvitelét és sorsát befolyásoló kérdés megválaszolását, a megfelelő tanulságok levonását, ugyanakkor újabb megoldásra váró problémákat helyezett előtérbe.

A 2008-as helyhatósági választásokon elért sikerek tükrözik azon jelentős eredményeket, amelyeket az infrastrukturális fejlesztések terén sikerült megvalósítani a magyarok által lakott területeken az RMDSZ négy éves parlamenti tevékenységének és kormányzati szerepvállalásának köszönhetően.

Továbbra is érvényben van és kiemelt célként szerepel jelen programunkban az RMDSZ által megfogalmazott autonómiaformák mielőbbi megvalósítása, a fejlesztési régiók átszervezése, az infrastruktúra fejlesztése, a decentralizáció folytatása.

A romániai magyar közösség számára egyre nyilvánvalóbb, hogy az Európai Unió nem csak kínál, hanem követel is. Lehetőségeket kínál, és alkalmazkodó képességet követel. Az új uniós adottságok és a gazdasági folyamatok között kell keresni identitásunk megerősítésének lehetőségét, a kisebbségi érdekérvényesítés leghatékonyabb formáit. Az autonómia, a modernizáció, a versenyképesség növelése egyformán prioritásként szerepel célkitűzéseink között.

Az RMDSZ felelősséget érez minden romániai magyarért, meggyőződése, hogy az egyén, a család jóléte és szociális biztonsága a közösség boldogulásának feltétele.

A romániai magyar közösség alapvető érdekei:

- a gazdasági megerősödés;
- az európai gazdasági térséghez és életszínvonalhoz történő felzárkózás folyamatának felgyorsítása;
- nemzeti identitásának megtartása Romániában és Európában, az ehhez szükséges belső és uniós jogrendszer kialakítása;
- a parlamentáris demokrácián alapuló jogállamiság megerősítése, megfelelő működtetése, a törvényhozás szerepének erősítése;
- a jogállamiság keretében az elfogadott jogszabályok következetes betartása, a jogkövető magatartás érvényesítése, mind a természetes, mind a jogi személyek esetében - különös tekintettel az állami hatóságok vonatkozásában;
- az igazságszolgáltatás valós, hatékony, független és szakszerű működése, a korrupció minden formája elleni szervezett, eredményes és politikamentes küzdelem;
- a román nemzettel és a nemzeti kisebbségekkel konfliktusmentes együttélési formák kialakítása; ennek alapja a szabad, egyenjogú állampolgárok mellérendelő viszonya, amely kizárja a hátrányos megkülönböztetést, a nemzeti kizárólagosság és felsőbbrendűség bármely formáját;
- romániai magyarként és egyben európai polgárként, szabad kapcsolattartás minden magyarral.
Szövetségünk a belső önrendelkezés elve alapján feladatának tekinti olyan politikai, gazdasági, szociális, kulturális, jogi és közigazgatási keretek létrehozását, amelyek szavatolják a teljes jogegyenlőséget, a romániai magyar nemzeti közösség és más nemzeti kisebbségek egyéni és közösségi jogainak szabad érvényesítését. Célja olyan civil társadalom kialakítása, amely biztosítja minden állampolgár számára a jólét, a biztonság, a társadalmi igazságosság és szabadság méltányos szintjét, valamint a különböző nemzetiségű román állampolgárok harmonikus együttélését.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek vannak megoldásai mindezen célok megvalósítására, van programja a változásra, a felzárkózásra, mert mi ismerjük a román valóságot, ismerjük magyar közösségünk reális gondjait, elvárásait, jogos követeléseit, igényeit, és egyre jobban ismerjük az európai feltételeket, normákat, az esetleges hátrányokat és előnyöket.

Ez a program arról szól, mit kínál közképviseletünk az erdélyi magyar nemzetrésznek a következő négy évre, mit kívánunk megvalósítani kormányzati szerepvállalás esetén. E program, e szerződés előfeltétele a romániai magyarság erős parlamenti képviselete, amely révén megteremtheti a felemelkedést minden település, kistérség, régió számára.
Szenátor jelöltek
Bende Barna

Bende Barna

Képviselő jelöltek
Beján Ibolya

Beján Ibolya

Honlapok, blogok
  • Borbély László »
  • Károlyi Béla »
  • Czika Tihamér »
  • Pál Árpád »
  • Tóth Sándor »
  • Márton Árpád »
  • Kelemen Hunor »
  • Kelemen Atilla »
  • Cseke Attila »
  • Szíjjártó Zoltán »

Az összes honlapÖsszes honlap