Válasszon megyét

 
Videók Tovább
Parlamenti választási program 2008-2012

VI. OKTATÁS, TUDOMÁNY-KUTATÁS, MŰVELŐDÉS, EGYHÁZAK, CIVIL SZERVEZETEK

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”
„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”
(Szent-Györgyi Albert)

A személyi elvű autonómia gyakorlata megteremtheti a romániai magyar közösség talpon maradásának feltételeit a XXI. századi tudásalapú, információs társadalomban is. Modernizációnk és versenyképességünk zálogaként, a társadalomépítésünk alapjául szolgáló ágazatokban - oktatásban, tudományban, kutatásban, és művelődésben - korszerű és minőségi szinten működő intézményhálózatot kell létrehoznunk. Az RMDSZ a rendszer kiépítéséhez szükséges egységes szemléletű fejlesztési stratégiáját a következő alapelvekre épülő kezdeményezések, cselekvési tervek révén kívánja megvalósítani:

Politikai kezdeményezések

1. A személyi elvű autonómia gyakorlatának feltétele a Kisebbségi Törvénytervezet elfogadása a Parlamentben. Szövetségünk továbbra is szorgalmazza az új parlamenti ciklusban a törvény elfogadását. Különös gondot kell fordítani az intézményalapítás jogának törvénybe iktatására, hogy tovább gyarapíthassuk tanintézeteink, kulturális- és kutató intézményeink számát. Részt vállalunk az Országos Oktatási Stratégia kidolgozásában megjelenítve a sajátos kisebbségi oktatás érdekeit.

2. Az elkövetkező időszakban közösségünk egyik legfontosabb politikai feladata a minden hátrányos megkülönböztetést kiküszöbölő, a köz- és felsőoktatási rendszert megreformáló tanügyi törvénycsomag kidolgozásában és elfogadtatásában való eredményes részvétel.

3. Szövetségünk támogatja a hivatásos kulturális intézményeink reformját szolgáló új színházi törvényt, amely a kor kihívásaira való megfelelésnek ad esélyt.

4. Az RMDSZ a decentralizáció és a szubszidiaritás jegyében szorgalmazza azoknak a módszereknek a kidolgozását, amelyek a legjobban fenntartható rendszer megalapozása érdekében partnerré teszik az önkormányzatokat és az oktatás/kultúra területén működő intézményeket.

5. Közképviseletünk továbbra is küzd a csángó-magyar oktatás kereteinek bővítéséért, az önálló csángó-magyar intézmények létrehozásáért.

6. Az RMDSZ programjának megvalósítása csak a romániai magyar társadalom közös, célirányos munkájával, a programot a konkrét cselekvés nyelvére fordító választási ajánlat teljesítésével lehetséges. Az új parlamenti ciklus kulcsszava a partnerség. A Szövetség alapvető feladatának tartja, hogy ezekben az ágazatokban is a civil társadalommal, valamennyi társadalomépítő erővel összefogva tevékenykedjék a közjogilag szavatolt önkormányzó közösség státusának kimunkálásáért.

Közoktatás. Teremtsük meg a XXI. század iskoláját!

Oktatáspolitikánknak továbbra is következetesen képviselnie kell azt az önállósulási akaratot, amelynek célja az önkormányzaton alapuló - az európai oktatási térség intézményrendszerébe illeszkedő - autonóm anyanyelvű oktatás-nevelési rendszer megvalósítása, a képzés minden területén, formájában és szintjén. A XXI. század követelményeihez igazodó magyar iskolahálózat kiépítése során szembesülnünk kell a decentralizáció jegyében meghirdetett oktatási reform, és a demográfiai folyamatok előidézte kihívásokkal, amelyek megoldására Szövetségünk fokozottan figyel.

Fontosnak tartjuk, hogy a közoktatás szerkezete feleljen meg a munkaerőpiac megváltozott igényeinek. Az elmúlt években megfigyelhető változásokból kiindulva támogatjuk a magyar nyelvű szakképzés bővítését, kínálatának szélesít&