Válasszon megyét

 
Videók Tovább
Ez a mi munkánk


A 2004–2008-as időszak kormányzati és törvényhozási eredményei, megvalósításai

A romániai magyarság politikai képviselete – a parlament és az önkormányzatok mellett – 2004 decemberétől kormányzati szerepvállalással egészült ki. Munkát és felelősséget vállaltunk. Alapvető jogokat és intézményeket küzdöttünk ki a magyar közösség számára. Politikai erőnket elsősorban a Romániában élő több mint másfélmillió magyartól nyertük. Tettük a dolgunk, mindig szem előtt tartva, hogy a politika, a kormányzat értük-értünk van.

Azért, hogy szülőföldünkön otthon érezzük magunkat, azért, hogy magyarságunkat megőrizhessük, és nemzeti identitásunkat fejleszthessük, azért, hogy a család és a magyar közösség mindennapjai gondtalanabbak legyenek minden egyes megvalósítással, kormányzatban elért eredménnyel.

Az itt olvasható összegzés munkánk egy töredékét, számokba foglalható részét jelenti. Egy részét mutatjuk be annak, amit 2004-től 2008-ig sikerült elérnünk.

József Attila szavaival négy éves kormányzati teljesítményünkről büszkén elmondhatjuk: „Ez a mi munkánk, és nem is kevés!” Mert ezek a számok a romániai magyar ember, magyar család, magyar közösség egészének életét teszik teljesebbé.

Kisebbségvédelem 

 • 2007 őszén létrejött a Kolozsváron működő Kisebbségkutató Intézet. Az intézmény létrehozásáról szóló törvényt már 2001-ben jóváhagyta a Parlament, de tulajdonképpeni létrejötte csakis kormányzati jelenlétünknek köszönhető.
 • Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala megnyitotta két újabb területi irodáját Csíkszeredában és Temesváron.
 • A parlament elfogadta a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai Chartájának ratifikálásáról szóló törvénytervezetet, melynek célja a regionális és/vagy kisebbségi nyelvek védelme és használatának támogatása.
 • A kulturális autonómia jogi kereteit megteremtő, a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezet bekerült a  kormányprogramba, amelyet a kormány 2005 májusában el is fogadott. A parlamenti vita időnként a 90-es évek kezdetére jellemző nacionalista megnyilvánulásokra emlékeztetett. A jelenlegi ellenzék álláspontjának tulajdonítható, hogy a tervezetet még mostanáig sem sikerült elfogadtatni.

Bővült az anyanyelvhasználat

 • 2005-ben elindult az 1932-es magyar nyelvű telefonos tudakozó.
 •  Ahol a kisebbség számaránya meghaladja a 20 százalékot, ott 2005-től  két- vagy többnyelvű feliratokat használnak a postahivatalokban is.

Vallásügy

 • Hozzájárultunk a felekezeti törvény kidolgozásához.
 • Több mint 800 egyházi ingatlan esetében született végleges visszaszolgáltatási  vagy kártérítési döntés.
 • Az elmúlt négy évben több mint 20 millió lejt fordítottunk a történelmi magyar egyházak támogatására.

Magyar-magyar kapcsolatok

A közös román-magyar kormányülések eredményeként:

 • Megnyílt Sepsiszentgyörgyön a Bukaresti Magyar Kulturális Központ Fiókintézete.
 • Elkezdődhetett Kolozsváron a Mátyás szoborcsoport felújítása.
 • Megnyílt a magyar tannyelvű Téglás Gábor Iskolacsoport Déván.
 • Működik az egymegállásos határátkelési rendszer a román-magyar határon.
 • Megnyílt a magyar munkaerőpiac a szakképzett romániai munkaerő számára.
 • Az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának köszönhetően, az első román-magyar kormányülést követően, 2006. január 6-án Csíkszeredában megnyílt a Magyar Köztársaság Főkonzulátusa.

 

                                                                A Magyar Köztársaság csíkszeredai Főkonzulátusa

 

Művelődés

Hozzájárultunk új magyar vonatkozású intézmények létrehozásához, visszaszerzéséhez, a meglévők presztízsének emeléséhez:

 • Megnyitottuk a Magyar Kulturális Központ sepsiszentgyörgyi fiókintézetét;
 • Visszaszolgáltattuk a nagyenyedi Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtárat az Erdélyi Református Egyházkerületnek;
 • A kolozsvári Magyar Állami Operát nemzeti fontosságú intézménnyé nyilváníttattuk.
 • Fokozatosan növeltük a Kulturális és Vallásügyi Minisztérium alárendeltségébe tartozó színházaink állami támogatását.

Kiharcoltuk több fontos kulturális intézményünk felújítását:

 • a marosvásárhelyi Teleki Téka;
 • a baróti Erdővidék Múzeuma;
 • a kolozsvári Kós Károly Ház;
 • a tordai színházépület.

Közel 2,5 millió lejt fordítottunk műemléképületeink restaurálására  a Nemzeti Restaurálási Program alapjaiból:

 • a nagyváradi vár;
 • a sepsiszentgyörgyi Lábas Ház;
 • a vajdahunyadi vár;
 • a csíkszeredai Mikó Vár;
 • a bölöni református templom, székelydályai református templom, csíkmenasági római-katolikus erődtemplom.

   

                                                                              A felújított Lábas Ház Sepsiszentgyörgyön

 • A 2007-ben elindított Kultúrház program során új kultúrházak építését, illetve az építési munkálatok befejezését támogattuk. 2007 és 2008-ban közel 7,5 millió lejt juttattunk magyar települések számára.
 • Közel 1 millió lejjel támogattuk a magyar nyelvű folyóirat- és könyvkiadást.
 • Bővítettük a könyvtárak számára állami támogatás révén megrendelt magyar kiadványok címlistáját (az összes megrendelt kiadvány 20 százaléka magyar nyelvű).

 

                                                                                    A marosvásárhelyi Teleki Téka

Számos rendezvényt támogattunk fővédnökként, szervezőként:

 • csíkszeredai Régizene Fesztivál;
 • Csíki Székely Múzeum Munkácsy-képek Erdélyben c. kiállítása;
 • Nagybányai Festőiskolát bemutató szentendrei kiállítás;
 • Magyar hét – Nagyszeben – Európa kulturális fővárosa 2007.

2005-től fokozatosan növeltük a kisebbségi rendezvények támogatására szánt támogatásokat. 2006-ban 108 170 lejjel, míg 2007-ben 164 634 lejjel támogattunk kulturális fesztiválokat, táborokat, tudományos ülésszakokat.

2008-ban, az Európai interkulturális párbeszéd éve keretében, támogattuk a magyar kulturális intézményeket, alapítványokat, egyesületeket,  fesztiválok, tánctáborok, tudományos ülésszakok, emlékkiállítások, koncertek szervezését.

A Promocult 2007-ben kezdeményezett program keretében, melynek célkitűzése a romániai kortárs kultúra megismertetése az Európai Unió országaiban, közel 1 millió lejjel támogattuk a magyar pályázókat.

Oktatás

 • 2007-től kiegészült a tanítók bérezése.
 • Hozzájárultunk a tanárok fizetésemeléséhez.
 • Növeltük az érdemfizetésben részesülő tanárok számát.
 • 20 új, magyar érdekeltségű oktatási intézmény épült: Paptamási, Zalánpataka, Kézdivásárhely, Gyergyószentmiklós, Parajd, Csíkszereda, Székelykeresztúr, Déva, Ákosfalva, Marosszentgyörgy, Koltó, Szilágycseh, Dézsháza, Kiskolcs, Csomaköz, Szentes, Zsombolya, Újvár.

 

                                                                                            A dévai Téglás Gábor Iskolacsoport

 • Segítettük számos mikrobusz beszerzését a tanulók iskolábajárásának könnyítésére.
 • Magyar nyelvű szakoktatás indult el Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Hunyad, Szilágy, Fehér megyében.
 • Javultak a magyar nyelvű tankönyvellátás feltételei.
 • Biztosítottuk a kisebbségi képviseletet az oktatási szakintézményekben.
 • Hozzájárultunk a diplomahonosítás egyszerűsítéséhez.
 • Elősegítettük a Partiumi Keresztyén Egyetem akkreditálását.
 • Támogattuk az iskolai- és egyetemi épületek, könyvtárak, bentlakások, laboratóriumok és sporttermek építését, javítását, modernizálását.
 • Ebben a kormányzati ciklusban az oktatási intézmények több kormánytámogatásban részesültek, mint 15 év alatt, 1989–2004 között.
 • A jelentős mértékben növekvő támogatások összértéke országos szinten 1,3 milliárd euró.
 • Több mint 1200 magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal rendelkező oktatási intézmény felújítása, modernizálása valósulhatott meg az elmúlt 4 évben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Munka- és szociális ügyek

 • A nyugdíjpont értéke háromszorosára, az átlagnyugdíj két és félszeresére nőtt.

 

 • A mezőgazdasági nyugdíjak átlagértéke háromszorosára emelkedett.

 • 20,8 %-ról (2001–2004) 7%-ra (2005–2008) csökkent az infláció átlagértéke.
 • A közalkalmazottak átlagfizetése 80%-al nőtt az elmúlt négy évben.
 • Jelentősen növekedett az átlagbér.

 • Közel 600 000 új munkahely jött létre.
 • Sikerült elérni az ún. „Dacia-károsultak” kárpótlását. Minden olyan személynek, aki 1992. február 15-ig letétbe helyezett pénzt a Takarék- és Letéti Pénztárba (CEC) gépkocsivásárlás céljából és azt utólag nem kapta meg, az összeg aktualizált értékét megtérítik.

Ifjúságpolitika

 • Részt vettünk az ifjúságról szóló törvénytervezet-csomag kidolgozásában és elfogadásában.
 • Folyamatban van a diákhitel felvételét szabályozó törvényes keret megteremtése.
 • Az Országos Ifjúsági Hatóság több megyei igazgatóság élére magyar igazgatót nevezett ki: Hargita, Hunyad, Kovászna, Maros, Szatmár, Beszterce-Naszód megyében. Ugyanakkor három megyében magyar aligazgatót is kinevezett: Arad, Kolozs, Szilágy.
 • Az Országos Ifjúsági Hatóság ifjúsági központotokat hozott létre az országban, melyek ifjúsági programok szervezését támogatják, tanácsadással segítenek, felkészítőket és képzéseket szerveznek.
 • A magyarlakta megyék ifjúsági szervezeteit pályázati úton 500 000 lejjel támogattuk, infrastruktúra fejlesztésére 9 millió lejt juttattunk számukra.
 • Számos ifjúsági rendezvényt finanszíroztunk, többek között a Kárpátmedencei EU Tábort, az Országos Középiskolás Kézilabda Bajnokságot, a Máltai Mozgássérült tábort vagy a Félsziget Fesztivált.
 • Több magyar ifjúsági verseny nyertesének tengerparti vagy Duna-deltai nyaralást biztosítottunk 2007–2008-ban.
 • 2008-tól 15 tematikus tábort (többek között újságírás, fotóművészet, művészet, nyelv- és cserkésztáborok) valamint 10 országos tábort is szerveztünk.
 • 1000 fiatalnak lehetősége volt Tunéziában és Görögországban nyaralni kedvezményes áron.
 • Az elmúlt három évben kieszközölt beruházásoknak köszönhetően, 2008-ban már 67, az ország egész területén működő tábor várja a kikapcsolódni vágyó fiatalokat, ami összesen 90 000 táborozó helyet jelent évente.

                                                                                               A felújított besenyői ifjúsági tábor

 • A Reménysugár akción keresztül 2005-től ingyenes táborozást biztosítottunk az árvízkárosult – és hátrányos helyzetű gyerekek számára. Emellett anyagi segélyt (taneszközöket, játékszállítmányokat) is juttattunk számukra. Közel 2500 magyar gyerek vett részt a táborokban.
 • 2007-től a fogyatékkal élő gyerekek számára is biztosítottunk egy hetes ingyenes tengerparti, illetve hegyvidéki nyaralási programokat. 1000 magyar gyerek vett részt a táborokban.

Egészségügy

 • 2007-től bevezettük az ingyenes évi szürővizsgálatot.
 • Megszüntettük a gyógyszertárakban az ingyenes és kompenzált gyógyszerekre alkalmazott plafont.
 • Az egy főre jutó évi egészségügyi ellátás értéke közel háromszorosára nőtt.

 • Több mint kétszeresére emeltük az egészségügyi dolgozók jövedelmét.

Támogattuk az egészségügyi intézmények felújítását:

 • a zsombolyai Karl Diel kórházat 900 000 lejjel;
 • a Csíkszeredai Megyei Kórházat 100 000 lejjel;
 • a maroshévízi kórházat 900 000 lejjel;
 • a székelyudvarhelyi városi kórházat 775 000 lejjel;
 • a gyergyószentmiklósi kórházat 150 000 lejjel;
 • a tölgyesi kórházat 1 383 000 lejjel;
 • a nagyszalontai kórházat 500 000 lejjel;
 • a élesdi városi kórházat 1 667 000 lejjel;
 • a kézdivásárhelyi kórházat 1 000 000 lejjel;
 • a szatmárnémeti megyei kórház teljes fűtési rendszerének a felújítását.

Segítettük a kórházak jobb felszereltségét:

 • a dévai kórház komputer tomográf készüléket kapott;
 • a nagybányai megyei kórház altató-gépeket valamint más diagnosztikai eszközöket kapott.

 

                                                                                                    A gyergyószentmiklósi kórház

Infrastruktúra

Sporttermek, sportlétesítmények

 • Az elmúlt négy évben 440 sportcsarnokot építettünk.
 • Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen 1800-2000 férőhelyes sportcsarnokot adtunk át, 16 millió lejes állami támogatással.
 • Újból van műjégpályája Marosvásárhelynek, és megkezdték a létesítmény befedését is. Egy multifunkcionális sportcsarnok épül, amely több mint 6 millió eurós beruházást jelent.
 • Felavattuk az ország első községi műjégpályáját Csíkkarcfalván.
 • 2008-ban országos uszodaépítési program indult: az első három évben 70 fedett úszomedence fog épülni.
 • Idén indul a sportpálya program, mely keretén belül 500 ilyen létesítmény épül országszerte.

 

                                                                                                          A csíkszeredai sportcsarnok

Lakásépítés

 • Közel 10 000 új lakás épült fiatalok számára.
 • 2930 szociális lakás építését indítottuk el.
 • 2007-től zajlik a hátrányos helyzetű övezetekben levő tömbházak rehabilitálása.
 • Elindult az államosított házakból kilakoltatottaknak szóló lakásépítési program. Jelenleg 2300 lakás épül.
 • Az árvízkárok jóvátételére 2005-ben Bánságban mintegy 1000 házat, 2006-ban az Országos Lakásügynökségen keresztül 500 házat, 2008-ban pedig több mint 1600 házat építünk újra. Továbbá 20 000 ház újjáépítésére biztosítottunk építőanyagot.
 • 20%-os támogatást biztosítunk fiataloknak lakásépítésre.
 • Az Országos Lakásügynökség által fiataloknak épített lakások 5 év után megvásárolhatók. Az ebből befolyó összegeket újabb lakások építésére használjuk fel.
 • Elindítottuk a tömbházak hőszigetelési programját, melynek során Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen,  Székelyudvarhelyen, Kolozsváron, Székelykeresztúron, Nagyváradon, Szalontán közel 200 tömbház hőszigetelése készült, illetve készül el.

 

                                                                                        Hőszigetelt tömbház Csíkszeredában

Közutak fejlesztése

 • Elkészült a Gyergyószentmiklós-Parajd, Bucsinon áthaladó útszakasz, illetve a Csíkszereda-Szováta-Balavásárhely útvonal feljavítása; mindez közel 60 millió eurós befektetést jelent.
 • Folytatódik az észak-erdélyi autópálya építése, valamint elkezdődtek a munkálatok a brassói nemzetközi repülőtér építésén.
 • Elkezdődött a Marosvásárhely-Iasi autópálya megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése.

Árvízkárosult települések támogatása

 • 2005–2006-ban tervet dolgoztunk ki a természeti csapások által okozott károk mérséklésére, 84 kiemelt fontosságú, közérdekű épület szerkezetét erősítjük meg egy 70 millió dolláros Világbanki támogatással.
 • Az erdélyi megyékben több mint 3,5 milliárd lej értékben indítottunk el közel 200 árvízvédelmi projektet.

Távközlési informatika és informatizálás

 • Elindult a Tudásalapú Gazdaság program, melynek keretében 2005-ben kísérleti jelleggel 9 település iskoláját, polgármesteri hivatalát, kultúrházát és könyvtárát informatizáltuk. A programba további 118 erdélyi település került be, ahol nyilvános internethozzáférési pont is létesült.
 • Megkétszereződött a szélessávú internet-hozzáférések száma, a kapcsolatok gyorsaságának és minőségének javulásával párhuzamosan jelentősen csökkentek a szolgáltatások árai.

Integráció és fenntartható régiófejlesztés

 • 2007-ben elindítottuk a Regionális Operatív Programot (ROP), amelynek keretében a 2007–2013 közötti időszakban Románia 4,4 milliárd eurót használhat fel.
 • 2008-ban már lehet pályázni a program minden támogatási területére (városfejlesztés, szállítási infrastruktúra, oktatás, egészségügy, szociális infrastruktúra, vállalkozás-fejlesztés, turizmus).
 • A pályázáshoz szükséges műszaki tervek elkészítésében közel 60 millió euróval támogattuk az önkormányzatokat.
 • Már aláírtunk 20 szerződést 585 millió lej értékben.
 • Jelenleg több mint 1124 pályázatot tettek le a potenciális kedvezményezettek a programba, összesen 2,7 milliárd euró értékben, ebben az évben pedig több mint 500 szerződés aláírása a cél, megközelítőleg 800 millió euró értékben.
 • A városfejlesztésre szánt összegek lehívása céljából kijelöltünk 7 országos fejlesztési pólust (köztük Brassó, Kolozsvár, Temesvár) és 13 regionális pólust (köztük Arad, Nagybánya, Nagyvárad, Déva, Szatmárnémeti, Szeben, Marosvásárhely).

Vidékfejlesztés - SAPARD

 • A SAPARD Európai Uniós alap támogatta Románia csatlakozása előtt a mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést. Ennek eredményeként 186 húsfeldolgozó, 95 tejgyár, 429 állatfarm, 1234 növényfarm létesült Romániában.
 • 2005–2007 között sikerült leszerződni az összes rendelkezésre álló pénzalapot, amely 1220 millió euró értékben, 4928 pályázatot jelent. Országos szinten sikerült négyszer annyi szerződést kötnünk, mint az előttünk kormányzók.
 • Bihar megyében 22-ről 168-ra növeltük a szerződések számát, az összeget megnégyszereztük; Szilágy megyében 7-ről 86-ra, az összeg pedig meghatszorozódott; Szatmár megyében 16-ról 105-re, az értékük pedig 7-szer nagyobb.
 • A székelyföldi megyékben a növekedés még látványosabb. Hargita megyében a pályázatok száma 26-ról 141-re nőtt, az összeg 18 milló euróról 51 millió euróra; Kovászna megyében 9-ről 84-re nőtt a pályázatok száma, az összeg pedig háromszor nagyobb, mint 2002 és 2004 között; Maros megyében a pályázatok száma 21-ről 206-ra, értékük pedig 10 milió euróról, 80,6 millióra nőtt.

A vidéki élet minőségének javítása

 • Elindítottuk a vidéki infrastruktúra fejlesztési programját. Ennek keretében, víz és csatornázási, illetve hídjavítási munkálatokra magyarlakta településeknek eddig több mint 200 millió lejt utaltak ki.

 • A falvak vízellátását elősegítő program keretén belül, erdélyi megyék közel 170 millió lej kormánytámogatást kaptak.
 • Folyamatban van a vízellátó- és csatornarendszerek, valamint ivóvíz tisztító és szennyvíz kezelő állomások rehabilitásának, integrált rendszerének kialakítása az 50 000-nél kisebb lakosú városokban, Bihar, Beszterce, Maros és Hargita megyékben. A befektetés értéke közel 80 millió euró.

Erdészet

 • Sikerült megszüntetni a fakitermelési kvóta rendszert.
 • Véglegesítettük és elindítottuk az egyéni erdőtulajdonosok támogatási rendszerét.
 • Új és modern erdészeti alaptörvényt juttatunk a parlamentbe, és sikerült azt elfogadtatni, amely biztosítja minden tulajdonos (állam vagy magán) egyenjogúságát és minden erdészet egyenrangúságát.
 • Hozzájárultunk a magánerdészetek működési szabályzatának kidolgozásához és további létük szavatolásához.
 • Az erdőtulajdonosok erdőjük valós haszonélvezőivé válhattak.
 • Biztosítottuk a jogi személyek (közbirtokosságok, iskolák, egyházak) számára is az erdészeti támogatások igényelhetőségét.
 • Elindítottunk egy új erdősítési programot, amely támogatást biztosít majd a leromlott vagy hasznosítatlan mezőgazdasági területek beerdősítéséhez.
 • Hozzájárultunk az új vadászati törvény elfogadtatásához, amely elismeri a magántulajdon fontosságát, és több mint tízszeresére emeli a tulajdonosok számára területük vadászati használatáért vadászbérként nyújtott összeget.

Környezetvédelem

 • 21 hulladéktározó épült az országban.
 • Elindítottuk a víz- és hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó, többéves beruházási programokat. 151 projekt kap finanszírozást, melyek összértéke 925 millió Euro.
 • 79 nagy víz- és hulladékgazdálkodási projektet koordinálunk. A projektek becsült értéke mintegy 4,25 milliárd euró. Ez a 2007–2013 közötti időszakban a környezetvédelemre előirányozott európai alapok mintegy 70%-át jelenti.
 • A kormány által létrehozott Környezetvédelmi Alapból közel 300 millió euró értékben finanszíroztunk környezetvédelmi pályázatokat.
 • Elkészült a Natura 2000 hálózathoz tartozó 273 közösségi jelentőségű tájvédelmi terület listája.
 • Elindult és folytatódik a gépkocsiállomány felújítását célzó program, amely keretében 71 000 tizenkét évesnél idősebb gépkocsi értékesíthető új autó vásárlásánál.
 • Elindítottuk a zöldövezetek, parkok létrehozására és felújítására irányuló programot. 199 projekt mintegy 34 millió euró támogatásban részesül.
 • Megszigorítottuk a hulladékszállítás feltételeit.
 • Elindítottuk és többször megszerveztük az elektromos és elektronikai hulladékok begyűjtését.
 • Új környezetvédelmi projekteket indítottunk el: a klasszikus fűtőrendszerek nap, szél vagy geotermális energiát felhasználó rendszerekkel történő helyettesítését vagy kiegészítését célzó projekt, a megújuló energiaforrásokból származó energia előállítására vonatkozó projekt, erdősítési program, biciklisávok létrehozását célzó program.
 • Előkészítettük a környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás leegyszerűsítésére, a határidők és a bürokrácia csökkentésére vonatkozó jogszabálytervezetet.
 • Elkészítettük a környezetvédelmi intézmények decentralizációjának fehér könyvét.

Önkormányzataink támogatása

 • 11 erdélyi megye 30 telelpülésén 40 ingatlan (pl. használaton kívüli kaszárnyák épületei) került a megyei vagy helyi önkormányzat tulajdonába.
 • Közel 400 millió lejjel támogattuk a magyarlakta megyék hőközpontjainak felújítását, új technológiák bevezetését.

 • A kormány garanciát vállalt távfűtési vállalatok belföldi hiteleire. A magyarok által is lakott megyéknek 106 millió lej a hitelkeret.
 • Jelentős mértékben növeltük a magyarlakta megyék önkormányzatai számára juttatott támogatások összegét. Közel 900 millió lejt juttattunk az elmúlt 4 évben a helyi közösségek fejlesztési elképzeléseinek támogatására. Ezekből az alapokból polgármesteri hivatalokat, művelődési házakat, könyvtárakat, iskolákat, óvodákat újítottak fel, községi utakat javítottak, ravatalozókat építettek, játszótereket hoztak létre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámolónk innen letölthető .pdf formatumban

Szenátor jelöltek
Püsök András

Püsök András

Képviselő jelöltek
Máté András

Máté András

Honlapok, blogok
 • Verestóy Attila »
 • Csuzi István »
 • Molnár Gábor »
 • Cseke Attila »
 • Édler András »
 • Balázs Attila »
 • Brassai Zsombor »
 • Kelemen Hunor »
 • Károlyi Béla »
 • Kolozs megyei jelöltek »

Az összes honlapÖsszes honlap